Endesa

Telegestio Endesa
 • Incidències d´Endesa

  Si l'avaria no està localitzada a la instal•lació del client, sinó a la xarxa propietat d'Endesa, es procedirà a localitzar-la per aconseguir establir el servei com més aviat millor, garantint la seguretat de les persones.
 • Què fa Endesa davant d´una incidència?

  Tan bon punt es detecta una avaria, Endesa posa en marxa diferents processos en els quals intervenen diversos departaments (atenció al client, centres de control i manteniment) i sistemes amb la finalitat de recuperar el servei com més aviat millor.
 • Consells davant d´una incidència

  Es recomana que cada llar tingui ja previst com actuar davant una falta de subministrament elèctric. És important posar-se en contacte amb Endesa per conèixer l'hora estimada de resolució.
 • Lectures

  Si la seva potència contractada no és superior a 15 kW, accedeixi a l'aplicació i aporti la seva lectura

  comptador
 • Nous subministraments

  Tramitació de nous subministraments i punts de connexió de generació

  medi ambient
 • Telegestió

  Pla de substitució de comptadors: més intel·ligent, més flexible, més eficient.

  Telegestió